Stal se u Vás na pracovišti smrtelný pracovní úraz a nevíte jak postupovat? Nebo nejste zcela jisti, jak takovýto pracovní úraz řešit, kam co zapsat a kam to pak poslat?
Tak jste tu správně! Následující postup Vám poradí.

1. Nejprve je důležité:
– Ošetřit/zavolat ZZS
– Oznámit pracovní úraz zaměstnavateli/ vedoucímu pracovníkovi
– Vyšetřit příčinu úrazu, zajistit svědky, sepsat výpovědi svědků
– Zamezit opakování pracovního úrazu (PÚ)

2. Následně je nutné zapsat úraz do knihy úrazů!

3. Ohlásit pracovní úraz odborové organizaci, zástupci pro oblast BOZP
– Každý smrtelný PÚ je potřeba hlásit Policii ČR, oblastnímu inspektorátu práce (OIP) a pojišťovně zaměstnance.

4. Vyhotovit záznam o pracovní úrazu
– Záznam je nejlepší vyrobit ihned, co se dozvíte o pracovním úraz, nejpozději však do 5. pracovního dne ode dne, kdy jste o PÚ dozvěděli!

5. Zaslat záznam o úrazu
– OIP, pojišťovně zaměstnance
– pro účely odškodnění i pojišťovně zaměstnavatele
– při smrtelné PÚ a při podezření na trestný čin je potřeba zaslat záznam i Policii ČR
– Záznam by se měl na příslušná místa zaslat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce!

6. Vyhotovení záznamu o úrazu – hlášení změn
– Dojde-li ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu.
– Záznam je potřeba vyhotovit neprodleně poté, co jste se dozvěděli o skutečnostech, které vedou k vyhotovení záznamu.

7. Zaslat zánam o úrazu – hlášení změn
– OIP, pojišťovně zaměstnance
– pro účely odškodnění i pojišťovně zaměstnavatele
– při smrtelné PÚ a při podezření na trestný čin je potřeba zaslat záznam i Policii ČR
– Záznam by se měl na příslušná místa zaslat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce!