Manipulační jednotky musí být:

  • vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a skladování nebyla ohrožována bezpečnost osob;
  • uzpůsobeny k dané nebo předpokládané mechanizované manipulaci, přepravě a skladování. Přednostně je doporučeno uzpůsobení k vidlicové popř. závěsné manipulaci;
  • vytvořeny tak, aby zachovávaly svůj tvar při manipulaci, přepravě a skladování;
  • rozměrově a hmotnostně vytvářeny tak, aby bylo umožněno z menších manipulačních jednotek sestavovat větší;
  • vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a skladování poskytovaly ochranu loženému materiálu;
  • vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a skladování odolaly předpokládanému mechanickému a klimatickému namáhání a nedocházelo k jejich nedovolenému poškození v předpokládaném oběhu.