Aby hodnocení rizik co nejvíce sloužilo praxi, je nutné výsledky hodnocení přenést k zaměstnancům.

Zaměstnavatel je v tomto ohledu ze zákona povinen:

  • seznámit zaměstnance s riziky, výsledky hodnocení rizika a opatřeními pro ochranu před riziky,
  • školit předpisy k BOZP a rizikům práce,
  • pravidelně opakovat školení podle povahy a závažnosti rizika.