Při odvozu dříví musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci:

  • neprováděli nakládku na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,
  • nezdržovali se v ohroženém prostoru nakládaného nebo skládaného dříví,
  • nepřeváželi dříví nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku,
  • nevstupovali po odjištění klanic mezi soupravu a skládku,
  • a jiné fyzické osoby, které se pohybují v prostoru nakládaného nebo skládaného dříví, používali ochranné přilby.

Na ložnou plochu odvozního prostředku se dříví ukládá tak, aby náklad u klanic nepřesahoval více než polovinou obliny kmene a střed nákladu nepřesahoval výšku klanic o více než 35 cm. Pro výstup na ložnou plochu musí být odvozní prostředek vybaven žebříky nebo pevně zabudovanými stupadly.

Pro práci se zdvihacím zařízením v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy nebo v jeho bezprostřední blízkosti musí zaměstnavatel dodržovat požadavky zvláštního právního předpisu.

Legislativa