Hlavní úkolem inspektorátu práce je kontrola podnikatelských subjektů, zda dodržují povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Hlavní kompetence a pravomoci inspektorátu práce stanovuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon například umožňuje provádět kontroly, zda podnikatelé dodržují své povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, inspektoráty práce mají právo požadovat odstranění závad a nedostatků vyplývajících z kontroly.
Inspektoráty práce mohou také ukládat pokuty za neplnění povinností zaměstnavatelů nebo podnikatelských subjektů.

Na druhou stranu zákon neumožňuje řešit věci spadající pod Úřad práce – nároky zaměstnanců vůči zaměstnavateli (vymáhání výplat, potvrzení o zaměstnání, platební neschopnost zaměstnavatele,…), řešení čistého měsíčního výdělku za účelem podpory, pomoc v hmotné nouzi. Dále zákon neumožňuje inspektorátům práce vyjadřovat se k jednotlivým ustanovením z oblasti pracovněprávních předpisů, nesmějí potvrzovat zdanitelné příjmy, řešit zdravotní nebo sociální, důchodové nebo nemocenské pojištění. Také nemají právo řešit věci, které spadají do kompetencí krajských hygienických stanic, jedná se o uznávání nemocí z povolání nebo řešení stížností, které se týkají hygieny na pracovišti.

Státní úřad inspekce práce – www.suip.cz


Aktualizace 3.12 2021

Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13
746 01 Opava
tel.: +420 950 179 101
fax: +420 553 626 672
e-mail: opava@suip.cz
e-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: cmwaazf

Generální inspektor
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
tel.: +420 950 179 100

Náměstek generálního inspektora
Ing. Jiří Macíček
tel.: +420 950 179 102

Ředitel odboru inspekčních činností
Ing. Jiří Macíček
tel.: +420 950 179 102

Vedoucí kanceláře generálního inspektora
Ing. Rudolf Chamráth
tel.: +420 950 179 110

Vedoucí úseku ekonomicko-správního
Ing. Pavla Volovecká
tel.: +420 950 179 120

Vedoucí úseku právního
Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová
tel.: +420 950 179 130

Vedoucí úseku inspekce PVP
Mgr. Dalimila Solnická
tel.: +420 950 179 155

Vedoucí úseku inspekce BOZP
Ing. Ondřej Varta
tel.: +420 950 179 140

Vedoucí úseku inspekce NLZ
Ing. Michal Kubík
tel.: +420 950 179 175

Vedoucí úseku informatiky
Ing. Martin Duda
tel.: +420 950 179 164
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze

Vedoucí inspektor
JUDr. Luboš Záveský

Kladenská 103/105
160 00 Praha 6
tel: +420 950 179 311
fax: +420 950 179 309
e-mail: praha@suip.cz
Datová schránka: dqiefdg

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Vedoucí inspektorka
PhDr. Jana Konečná

náměstí Barikád 1122/2
130 00 Praha 3
tel.: +420 950 179 400
fax: +420 950 179 401
e-mail: stredni.cechy@suip.cz
Datová schránka: nhtefdc

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Vedoucí inspektor
Ing. Jiří Pelikán

Vodní 21
370 06 České Budějovice
tel.: +420 950 179 511
fax: +420 950 179 505
e-mail: budejovice@suip.cz
Datová schránka: n7wefgn

Regionální kancelář v Jihlavě
Třída Legionářů 17/4181
586 01 Jihlava
tel.: +420 950 179 512
fax:
e-mail: jihlava@suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Vedoucí inspektorka
Judr. Jana Werdanová

Schwarzova 27
301 00 Plzeň
tel.: +420 950 179 611
fax: +420 950 179 610
e-mail: plzen@suip.cz
Datová schránka: uiqeezx

Regionální kancelář v Karlových Varech
Svahová 1170/24
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 950 179 636
e-mail: plzen@suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

Vedoucí inspektor
Mgr. Aleš Kalvoda

SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
tel.: +420 950 179 711
fax: +420 950 179 719
e-mail: usti@suip.cz
Datová schránka: xy7efgi

Regionální kancelář v Liberci
Nám. dr. E. Beneše 26
460 73 Liberec
přízemí
tel.: +420 950 179 736
fax: +420 950 179 719
e-mail: liberec@suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Vedoucí inspektor
Ing. Jaroslav Nečas

Říční 1195
501 01 Hradec Králové
tel.: +420 950 179 800
GSM brána: +420 739 327 170
fax: +420 495 219 070
e-mail: hradec@suip.cz
Datová schránka: 8sgefgc

Regionální kancelář Chrudim
Pardubická 310 Chrudim IV
tel.: +420 950 119 461
fax: +420 495 219 070
e-mail: hradec@suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Vedoucí inspektor
Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil

Milady Horákové 3
658 60 Brno
tel.: +420 950 179 900
fax: +420 950 179 901
e-mail: brno@suip.cz
Datová schránka: a9heffd

Regionální kancelář ve Zlíně
(budova OSSZ Zlín)
Tř. T. Bati 3792
762 61 Zlín
tel.: +420 950 179 985
tel.: +420 739 608 069

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Vedoucí inspektor
Ing. Libor Černý

Živičná 2
702 69 Ostrava
tel.: +420 950 179 211
fax: +420 950 179 275
e-mail: ostrava@suip.cz
Datová schránka: 5bzeezt

Regionální kancelář v Olomouci
Na Šibeniku 1179/5
779 00 Olomouc
tel.:
tel.: +420 950 179 216
fax:
e-mail: ostrava@suip.cz


Legislativa