Větrání lakovny se řeší podle ČSN 65 0201 (výměnou vzduchu min. 6 x za hodinu) jako podtlakové. Vzduch odsávaný z lakovny je nahrazován tak, aby byl udržen podtlak.

V prostorách, kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti, musí být zajištěno havarijní větrání s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu (havarijní větrání).

Páry většiny ředidel a rozpouštědel jsou těžší než vzduch, shromažďují se na nejnižším místě podlahy a odtud musí být odváděny.