Dokumentace o pracovnělékařských službách obsahuje:

  • záznamy o obsahu, datu a místu poskytnutí poradenství,
  • záznamy o dohledu a rozsahu, datum a místo provedení dohledu, popisu zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení zaměstnavatele se závěry,
  • výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a obdobné záznamy,
  • kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do kategorie včetně oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie druhé,
  • kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů,
  • kopie výsledků měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Legislativa