Úraz elektrickým proudem (při přímém nebo nepřímém dotyku)

Toto nebezpečí může vznikat, například při doteku:

  • elektricky živých částí, které nejsou izolovány z provozních důvodů;
  • vodivých částí, které nemají za normálního provozu nebezpečné napětí, které však mohou být nebezpečné při poruše;
  • elektricky živých částí, pokud je izolace poškozena stykem s rozpouštědly nebo mechanickými částmi.