• Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní poloho vání a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.
 • Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před
  • mechanickými riziky,
  • tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  • chemickými látkami,
  • biologickými činiteli,
  • ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  • neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
  • úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační ochranné oděvy),
  • zachycením a uskřípnutím.
 • Záchranné vesty pro zamezení utonutí a plovací pomůcky.
 • Osobní ochranné prostředky pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti.