V této sekci naleznete vzory základní dokumentace požární ochrany. Upozorňujeme, že se jedná o vzory dokumentace, které nelze plně aplikovat na vaše konkrétní pracoviště.

Přestože se jedná o plnohodnotné podklady, nelze je aplikovat na jakékoliv podmínky. Neručíme za žádné škody vzniklé jejím nesprávným použití.