Při rizikové práci s trvalým používáním OOPP nebo jiných ochranných prostředků ztěžujících zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnance odložit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od předchozí přestávky. Během bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit.