Prodávající musit informovat kupujícího (spotřebitele):

  • o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb,
  • o způsobu použití a údržby výrobku,
  • o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby,
  • o riziku souvisejícím s poskytovanou službou nebo výrobkem.

Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen předat tyto informace kupujícímu v písemném návodu a aby byly srozumitelné. Návod musí být poskytnut v českém jazyce.

Návod není třeba poskytnout, pokud se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.


Právní základ

  • § 9, § 10 odst. 2, § 11 a § 24 odst. 7 písm. e) a i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
  • § 2087, § 2094 odst. 1 a § 2099 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník