Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

  • podrobit se ve stanovených případech nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,
  • informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti,
  • uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní hygieny a zásady provozní hygieny.

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných

 
Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna:

  • dodržovat zásady provozní a osobní hygieny,
  • kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky,
  • zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád.

Při kosmetických úkonech a používání prostředků a aplikaci přípravků a látek (např. barvení vlasů, řas a obočí, trvalá atd.) musí být dodržovány technologických postupy a dodržovány aplikační doby. Používané kosmetické prostředky musí být bezpečné. Nutno používat profesionální kosmetické a kadeřnické přístroje, nikoliv přístroje určené pro domácnost a občasné použití.

Kosmetickým prostředkem je látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo.


Legislativa