• Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před
  • mechanickými riziky,
  • tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  • úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice),
  • chemickými riziky,
  • biologickými činiteli,
  • ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  • neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
  • riziky z vibrací.
 • Ochrana pro jednotlivé prsty.