Biologické monitorování – BM sledování výskytu sledované chemické škodliviny (nebo jejich metabolitů) přímov organizmu člověka. Vzorkem je nejčastěji moč a krev, někdy vydechovaný vzduch, vlasy, sliny nebo stolice. Sledovaná škodlivina se nazývá biomarker expozice. Určitá hladina je stanovena jako biologický limit při kterém se předpokládá, že nehrozí při současné expozici poškození zdraví. Biologické limity jsou navrhovány tak, aby byly v souladu s přípustnými expozičními limity (PEL), pro koncentraci škodlivých látek v pracovním ovzduší. Pro provedení BM a odběr vzorků je nutný souhlas vyšetřovaného zaměstnance.

Oproti analýze pracovní ovzduší má BM výhodu v tom, že:

  • podchycuje celkové množství škodliviny přítomné v organizmu bez ohledu na cestu vstupu,
  • odhalí expozici z nečekaných nebo zatajených zdrojů,
    Nevýhodou BM je, že:
  • provedení je složitější a náročnější,
  • jde uplatnit u menšího počtu škodlivých látek, používá se především u rozpouštědel a těžkých kovů.