Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.