Zaměstnavatel může po zájemci o zaměstnání nebo zaměstnanci žádat předložení výpisu z rejstříku trestů, pouze v případě:

  1. kdy právní předpisy stanoví, že pro výkon určité práce musí být bezúhonný (např. policisté, hasiči, zdravotní sestry, sociální pracovníci,učitelé, auditoři, notáři, advokáti apod.).
  2. kdy je požadavek bezúhonnosti přiměřený k práci, kterou bude vykonávat. Podle § 316 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce:
    Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat informace zejména o trestněprávní bezúhonnosti (písm. h), to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený,

Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.