• dostatečná stabilita těla pro všechny pracovní polohy,
  • minimální statické zatížení pro udržení pracovní polohy,
  • přizpůsobení pracovní polohy anatomické skladbě těla (symetrická orientace k rovině souměrnosti těla, vyloučení rotace),
  • podpírání těla na vhodných místech tomu uzpůsobených (sedací hrboly, pata),
  • zabezpečení správných zorných podmínek a zrakové orientace,
  • umožnění střídání poloh,
  • poloha těla musí odpovídat požadavkům na vynakládané svalové síly,
  • omezení nebo vyloučení nefyziologických pracovních poloh zejména při hlavní pracovní operaci.