V provozním řádu provozovatel uvede:

  • podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace,
  • zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele,
  • způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

Provozní řád nebo jeho změny předloží provozující osoba před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí v provozovně. Provozní řád je nutno změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných.