Při zpracovávání dokumentace zdolávání požáru můžete narazit na požadavek HZS na doplnění výpočtu sil a prostředků. Pokud nevíte, jak na to, rádi Vás to naučíme. Můžeme Vám také pomoci vypočítat SaP pro konkrétní DZP nebo operativní kartu.

Konzultace a školení probíhá online. Pokud máté o náš produkt zájem nebo potřebujete více informací, kontaktujte Ivetu Formánkovou:

Zaručujeme vysokou odbornost, rychlé jednání a diskrétnost.