Manipulace s pacienty je jednou z hlavních příčin muskuloskeletálních poruch u zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků. Ruční manipulace by měla být vzhledem k hrozícímu riziku omezena na co nejmenší možnou míru.

Příčiny

 • Nepřiměřená fyzická námaha pro manipulaci s pacientem – zvedání, tahání, posouvání.
 • Opakovaná zátěž během pracovní směny.
 • Nevhodná pracovní poloha – sklon nad lůžkem, otáčení trupu.
 • Špatně možnosti uchopení pacienta a rozložení jeho hmotnosti.
 • Nespolupracující pacient.
 • Psychická zátěž.
 • Velká hmotnost a rozměry pacienta.
 • Zdravotní problémy pacientů, které neumožňují standardní úchop a manipulaci.
 • Časté prostorové omezení – málo místa pro manipulaci.
 • Uklouznutí nebo zakopnutí během manipulace.
 • Ohrožujícími faktory pracovních činností je zde především pracovní poloha a fyzická zátěž.

Rizikové faktory

 • Fyzická zátěž.
 • Pracovní poloha.
 • Psychická zátěž.

Zásady pro správnou manipulaci s pacienty

 • Používejte v co největší míře zdvihací zařízení a zdvihací pomůcky – transportní pásy, přesunovací podložky, točny, podložky s úchyty, zvedáky pacientů, hrazdy nad postelemi pacientů apod.
 • Manipulujte s pacientem za asistence a pomoci další osoby, pokud to je možné.
 • Používejte přesouvací podložky vložené pod pacienta.
 • Zaujměte pozici co nejblíže k pacientovi, aby se omezilo ohýbání a nahýbání trupu.
 • Vysvětlete postup manipulace pacientovi a požádejte jej o spolupráci.
 • Udržujte správnou polohu těla a postup zvedání.
 • Zajistěte si dobrý úchop pacienta, použijte, pokud je to možné pásy a podložky s úchyty.
 • Používejte vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou.

Správná poloha pro manipulaci s pacientem

 • Vysvětlete pacientovi, co budete dělat a požádejte jej o spolupráci.
 • Přistupte co nejblíže k pacientovi.
 • Rozkročte se na šířku a jednu nohu mírně předsuňte vpřed. Hmotnost těla rovnoměrně rozložte na obě nohy.
 • Srovnejte záda kolmo k zemi.  
 • Pokrčte se v kolenou a se zachováním rovné pozice zad zvedejte za použití svalů noh pacienta. Nepředklánějte se a neotáčejte trup.
 •  V průběhu zvedání pacienta používejte především svaly svaly na nohou a bocích namísto svalů v horní části těla.

Postupy pro manipulaci s pacientem

 1. Ruční přesouvání – provádí se jedním nebo více pracovníky bez použití technických prostředků nebo pomůcek.
 2. Manipulace s použitím pomůcek – podložky s nízkým třením, pásy s úchyty, otočná stupátka, hrazdy nad postelí apod.
 3. Manipulace s použitím technických prostředků – zvedací zařízení.

Postupy pro ruční manipulaci s pacientem

Přesun pacienta z polohy vleže do polohy vsedě

Jedná se například o přesun pacienta z lůžka na kolečkové křeslo.

 • Umístěte kolečkové křeslo co nejblíže k lůžku a zajistěte jej proti pohybu
 • Odstraňte všechny překážky, které by překážely přesunu.
 • U nastavitelného lůžka nastavte jeho výšku pro snadnou manipulaci.
 • Požádejte pacienta, aby se podíval na svá chodidla. Tento pohyb zvýší napětí břišních
 • Svalů.
 • Požádejte pacienta, aby se při přesunu předklonil dopředu a tlačte na
 • jeho nohy. To usnadní přesun z pozice vsedě do pozice ve stoje.
 • Při zvedání pacienta používejte především svaly nohou.
 • Při vlastním zvedání pacienta pokrčte kolena a potom je pomalu narovnávejte.
 • Vyvažujte hmotnost pacienta svou vlastní hmotností.
 • Pro usměrnění pohybu přidržujte koleno pacienta mezi svými stehny nebo koleny.

Vhodné pomůcky

 • hrazda nad lůžkem
 • podložky
 • pás s úchyty
 • otočné stupátko

Boční přesunutí pacienta na lůžku

 • U nastavitelného lůžka nastavte jeho výšku pro snadnou manipulaci.
 • Přistupte těsně k lůžku na straně, na kterou budete pacienta přesunovat.
 • Proveďte přesun ve třech fázích: nohy – střední část těla – ramena.
 • Přetáhněte hmotnost pacienta s využitím vlastní váhy – snížením do podřepu. Udržujte rovná záda a neprovádějte rotaci trupu.
 • Pokud je to možné použijte hrazdy nad lůžkem a přesunovací podložky, kterou vložíte pod pacienta.

Vhodné pomůcky

 • hrazda nad lůžkem
 • podložky pro přesun.

Podélné přesunutí pacienta na lůžku

 • U nastavitelného lůžka nastavte jeho výšku pro snadnou manipulaci.
 • Přistupte těsně k lůžku.
 • Požádejte pacienta, aby ohnul koleno, podíval se na svou nohu a potom zatlačil nohou proti lůžku.
 • Pevně uchopte pacienta a s úkrokem nohy do strany ve směru přesunu jej přetáhněte.
 • Pokud je to možné použijte hrazdu nad lůžkem a přesunovací podložku (vloženou pod pacienta)

Vhodné pomůcky

 • hrazda nad lůžkem
 • podložky pro přesun.

Další informace ze zdravotnictví