Tuzemský dopravce je povinen:

  • provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka České republiky a které je zapsáno v registru silničních vozidel,
  • zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud pro určité kategorie vozidel není nestanovena doba bezpečnostních přestávek a doba odpočinku jinak,
  • v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.

Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, je povinen:

  • zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,
  • uchovat výše uvedený záznam a doklad o nákladu po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto doklady:

  • záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pokud je povinen jej vést,
  • doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu.