Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2.

Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.

Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy.

Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum.

Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje.

Syndrom opakovaného přetížení

Syndrom opakovaného přetížení CVS nebo také syndrom počítačového vidění(computer vision syndrome) vzniká jako důsledek dlouhodobého namáhání očí při práci na PC.
Příznaky se objevují následkem nadměrného napětí očních svalů a nepřirozeného držení těla při sezení u PC. Podle National Institute of Occupational Safety and Health) se potýká s tímto syndromem až 90 % lidí, kteří tráví u počítače alespoň tři hodiny denně.

Předcházet CVS lze:
1. správným umístěním monitoru,
2. použít ergonomický nábytek, klávesnici, podložku a pod myš.

Prevence proti vzniku CVS:

  1. nastavení jasu a kontrastu monitoru.
  2. barva a velikost písma musí odpovídat dispozicím každého pracovníka tak, aby nadměrně nenamáhal svůj zrak.
  3. nejvhodnější je černý text na bílém podkladu, který oči téměř nezatěžuje.
    pracoviště by nemělo být příliš osvětlené.
  4. pracovníci používající brýle nebo kontaktní čočky mohou využít brýle s tzv. „počítačovými čočkami, které pomáhají lépe zaostřovat při práci na PC.

E-learningové školení ergonomie při práci na počítačiLegislativa