Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami.

Hygienický limit lokální svalové zátěže

Jedná se o hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně. Vyjadřuje se v procentech maximální svalové síly (Fmax)

Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v průměrné osmihodinové směně.

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5, část B nařízení vlády č. 361/2007 Sb.