Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech.


Legislativa

Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.