Podmínkou pro zahájení auditu je dodání kompletních podkladů BOZP a PO klientem v rozsahu:

 • seznam pracovišť (lze vyplnit na online formuláři),
 • seznam pracovních pozic (lze vyplnit na online formuláři),
 • v případě nájmu nájemní smlouvy,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • situační plán pracovišť,
 • zpracovaná dokumentace BOZP a PO,
 • jmenování zaměstnanců do funkcí souvisejících s BOZP a PO,
 • zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení,
 • záznamy o školeních a pracovních úrazech,
 • protokoly o kontrolách státního odborného dozoru,
 • další dokumentace a záznamy související s BOZP a PO.