Při výběru rukavic je nutno věnovat pozornost rizikům, proti kterým mají rukavice chránit, ale i pracovním činnostem, při kterých budou používány. Rukavice tedy musejí poskytovat dostatečnou ochranu, ale zároveň v nich musí být možné vykonávat potřebné úkony. Pro některé hrubé práce mohou být postačující palcové rukavice z hrubého a dobře chránícího materiálu, jindy zase bude potřeba, aby stejnou ochranu poskytovaly i prstové rukavice, v nichž bude pracovník obsluhovat například ovládací prvky strojního zařízení. Při zkouškách rukavic se ověřuje proto mimo jiné i jejich úchopová schopnost. Z tohoto hlediska jsou rukavice rozděleny do pěti tříd, přičemž nejvyšší třída je z hlediska úchopu nejvhodnější.

Stejně jako u oděvů, používají se i u rukavic nejrůznější piktogramy.Nad piktogramem je uvedeno číslo normy, podle které byla ověřena mechanická rizika. Pod piktogramem jsou čtyři čísla, označující třídu ve čtyřech oblastech ochrany:

  • odolnost proti oděru (čtyři třídy),
  • odolnost proti řezu čepelí (pět tříd),
  • odolnost proti dalšímu trhání (čtyři třídy),
  • odolnost proti propíchnutí (čtyři třídy).

Písmeno X pod piktogramem znamená, že pro tuto vlastnost nebyla rukavice zkoušena. Informace o úrovni ochrany je povinen výrobce uvádět jak na rukavici formou piktogramu, tak v přiloženém návodu.