Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, karcinogenů, mutagenů, látek toxických pro reprodukci nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, karcinogenů, mutagenů, látek toxických pro reprodukci nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, karcinogenů, mutagenů, látek toxických pro reprodukci a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.

Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli.