Osamocený zaměstnanec pracující ve výšce musí být seznámen se způsobem dorozumění s ostatními zaměstnanci na pracovišti nebo s vedoucím. Dále musí být poučen o nutnosti práce přerušit, pokud v ní nemůže bezpečně pokračovat. O přerušení je povinen vyrozumět vedoucího, případně zaměstnavatele.