Toto nebezpečí může vznikat například při ovlivnění konstrukčních prvků řídicího a bezpečnostního systému elektrostatickým vysokonapěťovým zařízením, kdy může vzniknout nebezpečné selhání, například zkrat v elektronických bezpečnostních obvodech, zábranách proti vstupu, výstražných jednotkách.