Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebných zdravotních služeb, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.

Následná prohlídka se provádí, pokud tak stanoví:

  1. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo
  2. jiný právní předpis.

Lexikon BOZP a PO

Legislativa