Co pro Vás můžeme udělat?


Profesionalita, kvalita, rychlost a adaptabilita. Každý zákazník je pro nás důležitý!


V BOZP a PO umíme téměř vše! Pokud cokoliv potřebujete, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme – diskrétně, rychle a ochotně.

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOZP A PO – OUTSOURCING

  • Úvodní audit BOZP a PO.
  • Zpracování a vedení dokumentace, registru neshod, lhůt a termínů.
  • Kontrolní dohlídky na pracovištích 1-12 x ročně.
  • Informační a komunikační portál GUARDIAN.
  • Asistence při kontrolách státního odborného dozoru.
  • Řízený e-learning včetně administrativního rozhraní LMS upravený podle konkrétních podmínek.
  • Prezenční, telefonická a e-mailová hot line.
  • Odborná příprava preventistů PO, členů preventivních požárních hlídek apod.

Více o outsourcingu BOZP a PO

E-LEARNING

• Periodická i mimořádná školení zaměstnanců.
• Všechna školení jsou garantována odborně způsobilými osobami.
• Jednotlivé kurzy, systém LMS pro řízení školení.
• Kurzy na míru dle přání klienta.
• Více jak 50 kurzů v jazykových mutacích.

Více o e-learningu

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Potřebujete vyřešit problém nebo konzultovat cokoliv v BOZP nebo PO? Rádi Vám pomůžeme! Zaručujeme diskrétnost, rychlost a vysokou odbornou způsobilost.

ONLINE SEMINÁŘE

• Naši zkušení lektoři Vám formou online semináře vysvětlí
problematiku týkající se bezpečnosti práce, legislativní změny apod.
• Připravíme vás na zkoušky OZO nebo technika požární ochrany nebo PO či naučí zpracovávat
jednotlivé dokumentace.
• Semináře najdete na našem e-shopu, FB, IG, LinkedIn.

Více o online seminářích

DENÍKY

• Knihy a deníky jsou určeny k zaznamenávání
pracovních úrazů, kontrol, revizí,
zkoušek a provádění údržby u technických zařízení.
• Více jak 30 typů deníků.

Více o provozních denících

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

• Audity oblasti technických a vyhrazených technických zařízení.
• Návrh a implementace systému péče o technická zařízení.
• Dokumentace (provozní řády, místní provozně bezpečnostní předpisy).
• Pasportizace a zařazení do tříd.
• E-learning pro školení obsluh a odpovědných osob
za provoz technických zařízení na míru.
• Zpracování a vedení harmonogramů revizí, kontrol a údržby.

Více o technických zařízeních

STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Více o strojích

HOSPODAŘENÍ S ODPADY

• Zařazení odpadů a jejich klasifikace.
• Vedení evidence odpadů a související agendy.
• Zpracování směrnice pro nakládání s odpady ve vaší společnosti.
• Průběžné konzultace a poradenství.
• Školení zaměstnanců.
• V případě potřeby připravíme a zadáme do systému ISPOP roční hlášení.

„HODINOVÝ BEZPEČÁK“

• Jednorázové práce na základě objednávek.
• Zpracování dokumentace.
• Komunikace s kontrolními orgány a úřady.
• Řešení složitých situací apod.


BOZP A PO – ONLINE SEMINÁŘE

Vyhrazená technická zařízení – praktický návod a případová studie – 13.6 2024 v 10:00.