Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme práce ve zvýšeném tlaku do 4 kategorií.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce ve zvýšeném tlaku vzduchu do 100 kPa, která u práce pod hladinou odpovídá hloubce do 10 metrů.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce ve zvýšeném tlaku vzduchu od 100 do 400 kPa, která u práce pod hladinou odpovídá hloubce od 10 do 40 metrů.

Kategorie čtvrtá

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce ve zvýšeném tlaku vzduchu nad 400 kPa, která u práce pod hladinou odpovídá hloubce 40 metrů a více.