Pracovní oděvy bez ochranných vlastností

Zaměstnavatel na základě požadavku zákoníku práce poskytuje pracovní oděv nebo obuv v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Oděv tedy nemusí poskytovat definovanou ochranu, byť samozřejmě do určité míry chrání proti drobným odřeninám apod. Musí u něj být dodrženy požadavky na zdravotní nezávadnost, velikostní sortiment, apod.

Pracovní oděvy s ochrannými vlastnostmi

Klasické „montérky“, které poskytuje zaměstnavatel na ochranu proti mechanickým rizikům již mají deklarované ochranné vlastnosti a musí být zkoušeny podle příslušných harmonizovaných norem.
Rizika, proti nimž oděv chrání, musí být uvedena v návodu a také znázorněna formou piktogramů na oděvu. Z konkrétních ochranných a dalších vlastností zvoleného ochranného oděvu vyplývají pravidla pro jeho poskytování, používání, skladování i údržbu.

Ochranné oděvy s vysokou viditelností

Z ochranných oděvů s vysokou viditelností se nejvíce uplatňují výstražné vesty. Oděvy s vysokou viditelností jsou určeny pro použití v podmínkách, kdy vlivem snížené viditelnosti může dojít ke zranění osob. Riziko tohoto druhu se může vyskytovat večer nebo v noci, ale také v mlze, prachu nebo v podmínkách, kdy se na pracovišti vyskytují pracovníci různých dodavatelů, pohybují se tam stavební stroje a zřetelné odlišení pracovníků je nezbytné.

Výstražné vesty mohou mít různé provedení jak z hlediska střihu, tak z hlediska rozmístění výstražných prvků. Vlastní ochrana je zajištěna dvěma parametry. Nápadná barva materiálu vesty je dobře viditelná ve dne a podle její plochy se vesty dělí na tři třídy (1, 2 a 3), přičemž vyšší třída znamená vyšší viditelnost. Na vestě jsou dále našity reflexní pruhy, které při nasvícení odrážejí světlo. Podle vlastností retroreflexního materiálu jsou vesty rozděleny na třídu 1 a 2. Opět platí, že veškeré potřebné informace musí být uvedeny v návodu a některé základní i na samotné vestě.

Horní číslo u symbolu vesty je třída podkladového materiálu vesty, druhé číslo je třída retroreflexe. U tohoto výrobku je nutné uvádět i způsob čištění, například počet cyklů praní, protože druh údržby může ovlivnit ochranné vlastnosti výrobku.