Kategorie

OOPP

Lexikon BOZP a PO, OOPP

Uvádění OOPP na trh

Zásady pro uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh jsou definovány v harmonizovaných normách. Výrobci a dovozci jsou povinni dodávat na evropský trh pouze bezpečné výrobky. V České republice je tato povinnost zakotvena v zákoně…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu nohou

Stejně jako u ochranných oděvů, platí také u ochrany nohou ustanovení zákoníku práce, ukládající zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnancům pro práci obuv i v případě, kdy dochází k jejímu nadměrnému opotřebení nebo znečistění. Obuv může chránit…

Pokračovat ve čtení