Vyhláškou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnosti osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu.

Vyhláška má 4 části a 14 příloh. Jedná se o vyhlášku, která je důležitá pro příslušníky hasičských záchranných sborů, pro osoby odborně způsobilé, techniky požární ochrany a preventisty PO je pouze informativní.