Hrozící riziko

Zahoření akumulátorů:

 1. nabíjení nekompatibilní nabíječkou,
 2. vysoké teploty při uložení nebo skladování,
 3. zkrat,
 4. poškození akumulátoru nebo výrobní vada,
 5. nefunkční bezpečnostní prvky,
 6. kombinace předchozího.

Proč tomu tak je:

 1. Lithiové baterie jsou vyrobeny s vysokým výkonem s minimální hmotností. Komponenty baterií jsou navrženy tak, aby byly lehké, což se promítá do tenkých přepážek mezi buňkami a tenkým vnějším krytem.
 2. Stěny nebo povlaky jsou poměrně křehké, takže mohou být snadno poškozeny. Pokud je baterie poškozená, dojde k jejímu zkrácení. Tato jiskra může vznítit vysoce reaktivní lithium.
 3. Další možností je, že baterie se může ohřát až na místo, kde dochází k úniku tepla. Zde teplo obsahu vyvíjí tlak na akumulátor, což může způsobit výbuch. Riziko požáru nebo výbuchu se zvyšuje, pokud je baterie vystavena horkému počasí nebo je ohrožena baterie nebo její vnitřní součást.

Nejčastěji dochází k přebití, nebo k mechanickému poškození a následně selže ochranný systém výrobku. Hlavním důvodem ke vzplanutí či výbuchu je přítomnost vzduchu. Jakmile se do baterie dostane vzduch, nastává velmi rychlá reakce. Při zahoření může dojít k „výbuchu“ akumulátoru a vymrštění jeho horkých částí do okolí – nebezpečí zasažení a popálení osob a iniciace požáru hořlavých látek v okolí. Zahoření může být zdrojem dalšího rozsáhlého požáru. Jedná se například o tyto výroky a produkty, které dnes a používáme:

 • mobilní telefony,
 • elektronické cigarety,
 • power banky,
 • notebooky nebo tablety,
 • drony,
 • elektrické přepravní prostředky od koloběžek a elektrických skútrů, přes hoverboardy, segwaye, a elektrokola, osobní automobily a nevylučujeme ani fotovoltaiku.

Požáry lithiových baterií dosahují velmi vysokých teplot (až +3000 °C) a proto je velmi obtížné hasit tyto baterie běžnými hasícími prostředky. Na trhu se již objevili hasící přístroje určené pro hašení právě těchto baterií a tvoří je speciální hasivo AVD na vodní bázi, obsahující minerál vermikulit.

AVD je vodní disperze chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje se na požáry lithiových baterií jako mlha, která je uhasí a zabrání dalšímu šíření. Vermikulit je název skupiny hydratovaných laminárních silikátů hliníku, železa a hořčíku. Skládá se z tenkých, plochých vloček obsahujících mikroskopické vrstvy vody. Chemická exfoliace vermikulitu vytváří mikroskopické, jednotlivé destičky, které jsou volně suspendovány ve vodě. Tím se získá stabilní vodní disperze vermikulitu, která je použita jako hasicí prostředek pro lithiové baterie.

Částice vermikulitu v mlze se ukládají na povrchu hořícího paliva a vytváří film. Film okamžitě schne, a protože se částice destiček s vysokým poměrem stran překrývají a spojují, vzniká mezi palivem a atmosférou nehořlavá kyslíková bariéra. Tento proces má chladicí účinek na zdroj paliva a když se obsah vody v AVD odpaří, začnou se hromadit vermikulitové destičky a požár se dostane pod kontrolu. Hasicí látka není toxická, díky tomu, že přístroje uvolňují pouze páru jsou šetrné k životnímu prostředí.

Doporučení je nikdy nenechávat zařízení obsahující lithiové baterie bez dozoru hlavně v době nabíjení a mít k dispozici hasící zařízení, které dokáže případný požár dostat pod kontrolu.