Přesné názvy jednotlivých druhů dokumentace BOZP nejsou stanoveny a mohou se lišit. Také mohou být kumulovány do jednoho předpisu nebo naopak jednotlivě rozpracovány do prováděcí dokumentace.

 • Evidence a analýza rizik.
 • Kategorizace prací.
 • Organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku.
 • Směrnice pro poskytování OOPP.
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců.
 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.
 • Dopravně provozní řád.
 • Používání referentsky řízených motorových vozidel
 • Místní provozně bezpečnostní předpisy (MPBP).
  – Místní provozní řád kotelny,
  – Místní provozní řád skladu.
  – Místní provozní řád pro křovinořezy.
  – Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel.
  – Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz strojů.
  – Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení.
 • Traumatologické plány.
 • Směrnice pracovnělékařských služeb.
 • Havarijní a nouzové plány.
  atd.