Toto nebezpečí může vznikat, například od:

 • vznícení hořlavých barev a laků, usazených uvnitř stříkací kabiny, ve výfukovém potrubí a filtračních jednotkách;
 • při chodu stříkací kabiny může špatné použití nebo mechanická nebo elektrická porucha způsobit vznícení těchto usazených vrstev; to je platí zvláště pro elektrostatické stříkací kabiny;
 • při opravách, které vyžadují nástroje pro řezání nebo svařování může uvolněná energie také způsobit vznícení;
 • poruchy potrubí nebo armatur s tekutou nátěrovou hmotou nebo rozpouštědlem nebo hořlavou látkou, při které vniká hořlavá kapalina dovnitř stříkací kabiny;
 • vznícení špinavých (čisticích) hadrů s obsahem rozpouštědla;
 • samovznícení vznikající chemickou reakcí mezi různými typy tekutých nátěrových hmot;
 • elektrostatického zařízení, špatného ovládání prvků nebo selhání řídicího systému, způsobující vznik elektrických oblouků mezi výrobky, které mají být natírány a částmi strojních zařízení s vysokým napětím; elektrické oblouky tak mohou způsobit vznícení aerosolu barvy; tento případ může vznik především v provozech používajících roboty nebo stříkací automaty;
 • topného zařízení schopného vznítit rozpouštědla.

Příklady zdrojů iniciace:

 • horké povrchy, např. topné systémy a elektrická zařízení;
 • jiskry vytvářené mechanickou energií, např. ventilátory, dopravníky, apod.;
 • elektrostatické výboje;
 • elektrické jiskry;
 • svařování a jiné zdroje tepelné energie používané při údržbě a čištění.