Pro zajištění bezpečného pohybu návštěvníků po areálu a využívání prostor koupaliště je provozovatel povinen vytvořit informační systém, který zahrnuje:

 • Návštěvní řád koupaliště; musí být viditelně umístěn u vstupu a popřípadě na dalších viditelných místech, obsahuje mimo jiné:
  • zakázané činnosti (běhání, skákání, kouření apod.),
  • pravidla pro používání potravy a nápoj, místa pro kouření, apod.,
  • povinnost návštěvníků se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat,
  • zákaz přítomnosti zvířat na koupališti.
 • Navigační pokyny (bezbariérové, návštěvní a nouzové trasy, prostor pro bezpečné uložení věcí, pitná voda, WC, telefon vč. tísňových čísel, zdroje elektrického proudu, ošetřovna a stanoviště plavčíka – výrazně označené);
 • Vyznačení nebezpečných míst, kluzkých povrchů, označení technických zařízení (vodních atrakcí), vyznačení hloubky v bazénech, vyznačení prostor pro skoky do vody a dojezd skluzavek s výškou od hladiny větší než 2 m;
 • Vyznačení hřišť, dětských hřišť a brouzdališť, půjčovny pomůcek a vybavení;
 • Prostory, kde není povolen přístup nepovolaným osobám, sklady chemikálií a nebezpečných látek.

Je vhodné, aby uvedené informace byly zpracovány nejen v národním jazyce, ale také v anglickém jazyce popř. jiných jazycích (předpokládají-li se návštěvníci z jiných zemí). Upozornění na možná nebezpečí (především u atrakcí) a informace, jak se chovat, resp. co je zakázáno, by měly být zpracovány také v podobě piktogramů, kterým porozumí cizinci nebo i malé děti.

Prostory, kam není přístup návštěvníkům, musí být v době provozu koupaliště zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob. Provozovatel musí zajistit také zprostředkování informací veřejnosti, týkajících se jakosti vody ke koupání podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.