Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 Zákoníku práce.

Pokuta až do výše 200 000 Kč.


Legislativa