Stal se u Vás na pracovišti pracovní úraz a nevíte jak postupovat? Nebo nejste zcela jisti, jak pracovní úraz řešit, kam co zapsat a kam to pak poslat?
Tak jste tu správně! Následující postup Vám poradí.

Postup při pracovním úrazu bez vzniku pracovní neschopnosti

1. je potřeba úraz ošetřit případně zavolat ZZS (155), následně vyšetřit příčinu úrazu a sjednat opatření, aby se úraz neopakoval

2. následně zapsat úraz do knihy úrazů
– do knihy úrazů je nutné zapsat každý úraz bezodkladně a bez ohledu na jeho závažnost!!!

3. ohlásit pracovní úraz odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP.
– Máte-li podezření, že se jedná o trestný čin, je potřeba pracovní úraz ohlásit i POLICII ČR