Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zrušil dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně je účinný i změnový zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR se skládá z Preambule obsahující recitály, tj. ustanovení předcházející vlastnímu nařízení. Recitály jsou výkladem a do jisté míry důvodovou zprávou k vlastnímu nařízení GDPR.

GDPR je přímo aplikovatelný předpis EU na který navazuje adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí povolené lokální odchylky. Právní rámec ochrany osobních údajů tedy tvoří nařízení GDPR a adaptační zákon.

Na koho se vztahuje GDPR?

V České republice se GDPR dotkne více než 1 000 000 firem.Vztahuje se na každou právnickou i fyzickou osobu, která provádí zpracování osobních údajů. To je:

 1. každý zaměstnavatel,
 2. každý provozovatel e-shopu – v objednávkách zpracovává osobní údaje zákazníků,
 3. každý spolek minimálně z důvodu evidence svých členů,
 4. každá firma nebo živnostník, kteří nejsou zaměstnavateli, který zpracovává jakékoliv osobní údaje zákazníků
 5. každá obec.

GDPR se nevztahuje

 1. na fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje výlučně pro osobní či domácí činnost – fotografie své rodiny, kontakty v mobilním telefonu apod.
 2. na zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.
 3. na osobní údaje zesnulých osob.
 4. na anonymní informace, tj. informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní údaje anonymizované tak, že subjekt údajů není nebo již přestal být identifikovatelným.
 5. na zpracování osobních údajů prováděné při výkonu činností, které nespadají do oblasti
  působnosti práva Unie.

Účinnost

GDPR je účinné od 25. května 2018.

Sankce

Za porušení GDPR hrozí pokuta až do výše 20 000 000 EUR, nebo 4 % z obratu firmy. Volí se vyšší z obou variant.

Pracovní skupina WP 29

Pracovní skupina 29 byla ustanovena na základě čl. 29. směrnice 95/46/EC. Je to nezávislý poradní orgán na ochranu dat a soukromí EU. Je složena z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie. Účinností GDPR od 25. května 2018 se přetransformuje na EPDB, tj. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude hlavně zajišťování jednotného uplatňování GDPR a vydávání pokynů,doporučení a osvědčených postupů.