Při chovu prasat je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména s ohledem na rizika:

  • napadení agresivním kancem, zejména při zapouštění prasnic,
  • podražení nohou, napadení nebo pokousání zvířetem, zejména při vážení, nakládání, přehánění nebo práci v kotcích,
  • napadení prasnicí, zejména při odstavu selat.

Při chovu ovcí a koz je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména s ohledem na rizika:

  • potrkání,
  • povalení a pošlapání, zejména při splašení stáda, koupání, stříhání nebo při dojení.

Při přehánění prasat se zaměstnanec pohybuje za přeháněnou skupinou. Při vedení a přehánění kance se používá pevný vodící prut.

Plemenní kanci se umísťují jednotlivě v oddělených kotcích nebo v boudách. Při jejich připouštění, čištění kotců nebo výběhů je kromě ošetřujícího zaměstnance nutná přítomnost dalšího zaměstnance.

Při odstavu selat od prasnic je nutná přítomnost nejméně dvou zaměstnanců.

Při vyhánění ovcí a koz na pastvu stojí zaměstnanec za otevřenými dveřmi tak, aby ho tyto dveře chránily před tlakem stáda. K pasení ovcí lze používat pouze psy se speciálním výcvikem pro tuto činnost.

U agresivních plemeníků, zejména rohatých plemen, dodržuje ošetřovatel zásadu, neotáčet se ke zvířeti zády. Pro bezpečné ovládání je nutné plemeníka opatřit dostatečně silným obojkem nebo ohlávkou, na kterou lze zaklesnout vodicí tyč.


Legislativa