Kategorie

Požární ochrana

Požární ochrana

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany jsou povinny provádět právnické a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.Právnické a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Požární značení

Požární bezpečnostní tabulky informují o umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky…

Pokračovat ve čtení