Kategorie

Požární ochrana

Požární ochrana

Požární dveře

Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany jsou povinny provádět právnické a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.Právnické a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany…

Pokračovat ve čtení