• Používání nebezpečných pracovních postupů, nedodržování stanovených pracovních postupů, zákazů práce a zákazu vstupu do ohroženého prostoru.
 • Hluk a vibrace přesahující stanovené limity.
 • Pořezání pracovním nástrojem (montáž, doběh apod.)
 • Uvolnění a zasažení řezným nástrojem.
 • Zasažení osob zdržujících se v blízkosti odraženým předmětem.
 • Zasažení a poranění při zpětném vrhu křovinořezem.
 • Pád v důsledku nerovnosti terénu, zakopnutí o větve či kmeny.
 • Vznícení pohonných hmot či popálení.
 • Nadměrné namožení paží, ramen a zad při dlouhodobém výkonu práce v nevhodné poloze.
 • Používání křovinořezu v nevyhovujícím technickém stavu.
 • Vdechování škodlivin obsažených ve výfukových plynech, zejména při práci v prostorech s nedokonalou výměnou vzduchu (např. v hustých stromových porostech, v uzavřených prostorách bez odvětrávání výfukových zplodin apod.).
 • Přímý nebo nepřímý dotyk s částmi pod napětím.
 • Přímý kontakt s horkými částmi stroje.
 • Nevyhovující stav povrchu pracoviště, který je příčinou uklouznutí, zakopnutí, s následným úrazem.
 • Nepříznivé klimatické podmínky pro výkon práce (silný vítr, déšť, mráz, mlha).
 • Pověřování obsluhou křovinořezu zaměstnance bez odpovídající kvalifikace (bez zajištění školení a praktického zácviku odpovídajícího činnostem, které provádějí).
 • Pověřování obsluhy křovinořezu prací, při které je na pracovišti osamocena.
 • Nepoužívání OOPP a/nebo používání OOPP, které dostatečně nechrání obsluhu těchto zařízení před působením rizik.