Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Nemoci z povolání

Postup při posuzování nemoci z povolání je upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Plnění pracovních úkolů

Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele.Činnost, která je předmětem pracovní cesty.Činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle…

Pokračovat ve čtení