Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO, Upravit

Návod k obsluze

Prodávající musit informovat kupujícího (spotřebitele): o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, o riziku souvisejícím s poskytovanou službou…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Nevyhrazená zdvihací zařízení

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou podle NV č. 193/2022 Sb.: Tučně jsou uvedena zařízení po novelizaci nařízením vlády č. 175/2024 Sb. zdvižné vozíky, manipulační, motorové a terénní vozíky, zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní…

Pokračovat ve čtení