Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Osamocený pracovník

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Větrání pracoviště

Na pracovišti je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním, aby se ochránilo zdraví zaměstnanců. Množství vyměňovaného vzduchu se stanoví s ohledem na povahu a fyzickou náročnost práce tak, aby bylo dodrženo…

Pokračovat ve čtení