Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

Pokuta až do výše 400 000 Kč.

b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 Zákoníku práce).

Pokuta až do výše 400 000 Kč.

c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů
(§ 346 b odst. 4 Zákoníku práce)

Pokuta až do výše 400 000 Kč.

d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (§ 276 odst. 9 Zákoníku práce).

Pokuta až do výše 400 000 Kč.


Legislativa