Požadavky na pohybový prostor pro nožní ovladače jsou:

  • nejvýše 400 mm od roviny h*,
  • nejméně 200 mm od roviny h vpřed,
  • nejvýše 250 mm nad základnou,
  • nejvýše 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h.

Předpokladem je, že přední hrana sedadla je 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovladače posunout vpřed nebo vzad.

Při používání nožního ovladače při trvalé práci vstoje nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny.


  • Rovina h je svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině – podlaze.