Toto nebezpečí může vznikat, například:

  • při dotyku s horkými povrchy;
  • při požáru nebo výbuchu;
  • ve stříkacích systémech s ohřevem.